आई मुलांना जेवायला वाढत होती. वाक्याचा काळ ओळखा?

A. अपूर्ण भूतकाळ
B. पूर्ण भूतकाळ
C. साधा भूतकाळ
D. चालू वर्तमान काळ

1 Answer on “आई मुलांना जेवायला वाढत होती. वाक्याचा काळ ओळखा?”

Leave a Comment