आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिन केव्हा साजरा केला जातो?

A. 11 डिसेंबर
B. 9 डिसेंबर
C. 11 सप्टेंबर
D. 9 सप्टेंबर

1 Answer on “आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिन केव्हा साजरा केला जातो?”

Leave a Comment