अहिल्याबाई होळकर योजना कशासाठी सुरु केली ?

A. मुली व स्त्रियांमध्ये स्वास्थ व आरोग्याबद्दल जागृती वाढवणे.
B. मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे.
C. स्त्रियांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे.
D. मुली व स्त्रियांना सकस आहार पुरविणे.

1 Answer on “अहिल्याबाई होळकर योजना कशासाठी सुरु केली ?”

Leave a Comment