अवयव दानामध्ये कोणते राज्य अग्रेसर आहे?

A. गुजरात
B. महाराष्ट्र
C. केरळ
D. गोवा

1 Answer on “अवयव दानामध्ये कोणते राज्य अग्रेसर आहे?”

Leave a Comment