अवकाश प्रक्षेपणासाठी…….. उपयोग करतात?

A. अग्निबाणाचा
B. चंद्रयानाचा
C. उपग्रहाचा
D. स्कायलॅप
space launch

1 Answer on “अवकाश प्रक्षेपणासाठी…….. उपयोग करतात?”

Leave a Comment