अर्थशास्त्र हे…….. शास्त्र आहे?

A. भौतिक
B. सामाजिक
C. नैसर्गिक
D. यापैकी नाही

1 Answer on “अर्थशास्त्र हे…….. शास्त्र आहे?”

Leave a Comment