अरबी समुद्रात बॉम्बे हाय हा खनिज तेल व नैसर्गिक वायू उत्खनन प्रकल्प कोणत्या वर्षी सुरु केला?

A. 2 डिसेंबर 1976
B. 5 जानेवारी 1974
C. 1 फेब्रुवारी 1972
D. 3 जानेवारी 1974

1 Answer on “अरबी समुद्रात बॉम्बे हाय हा खनिज तेल व नैसर्गिक वायू उत्खनन प्रकल्प कोणत्या वर्षी सुरु केला?”

Leave a Comment