अमेरिकेतील पहिली मराठी न्यायाधीश म्हणून कोणाला ओळखले जाते?

A. भाग्यश्री मजुमदार
B. दीपा आंबेकर
C. सविता देशपांडे
D. राजश्री गोखले

1 Answer on “अमेरिकेतील पहिली मराठी न्यायाधीश म्हणून कोणाला ओळखले जाते?”

Leave a Comment