अणुभट्यांमध्ये इंधन म्हणून कशाचा वापर करतात?

A. कोळसा
B. निऑन
C. युरेनियम
D. हेलियम

1 Answer on “अणुभट्यांमध्ये इंधन म्हणून कशाचा वापर करतात?”

Leave a Comment