अज़रबाइजान या देशाची राजधानी खालीलपैकी कोणते शहर आहे?

A. बाकु
B. तेहरान
C. जेरुसलेम
D. तेल अवीव

1 Answer on “अज़रबाइजान या देशाची राजधानी खालीलपैकी कोणते शहर आहे?”

Leave a Comment