अकोला जिल्ह्याची सीमा कोणत्या जिल्हाशी लागत नाही?

A. अमरावती
B. वाशिम
C. बुलढाणा
D. हिंगोली

1 Answer on “अकोला जिल्ह्याची सीमा कोणत्या जिल्हाशी लागत नाही?”

Leave a Comment