अकोला जिल्हा महाराष्ट्राच्या…………. प्रशासकीय विभागामध्ये आहे?

A. नागपूर
B. अमरावती
C. औरंगाबाद
D. अकोला

1 Answer on “अकोला जिल्हा महाराष्ट्राच्या…………. प्रशासकीय विभागामध्ये आहे?”

Leave a Comment