अंश सेल्सिअस तापमान म्हणजे किती अंश फॅरनाहिट तापमान?

A. 77 अंश फॅरनाहिट
B. 100 अंश फॅरनाहिट
C. 84 अंश फॅरनाहिट
D. 92 अंश फॅरनाहिट

1 Answer on “अंश सेल्सिअस तापमान म्हणजे किती अंश फॅरनाहिट तापमान?”

Leave a Comment