अंड्यामध्ये कोणते प्रथिन असते?

A. कॅसिन
B. ग्लोब्यूलिन
C. मायोसीन
D. लेग्युनिन

1 Answer on “अंड्यामध्ये कोणते प्रथिन असते?”

Leave a Comment