अंकलेश्वर भारतातील कोणत्या उत्पादनासाठी ओळखले जाते?

(A) कोळसा
(B) पेट्रोलियम
(C) युरेनियम
(D) यांपैकी काहीही नाही

1 Answer on “अंकलेश्वर भारतातील कोणत्या उत्पादनासाठी ओळखले जाते?”

  1. पेट्रोलियम

    अंकलेश्वर हे गुजरात राज्यातील शहर पेट्रोलियम उत्पादनासाठी ओळखले जाते.

Leave a Comment