अँथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाईट व पीट हे कोणत्या खनिजांचे प्रकार आहेत?

A. लोह खानिज
B. बॉक्साईट
C. दगडी कोळसा
D. खनिज तेल

1 Answer on “अँथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाईट व पीट हे कोणत्या खनिजांचे प्रकार आहेत?”

Leave a Comment