यापैकी कोणती जोडी चुकीची आहे?

A. इराणी करंडक – क्रिकेट B. संतोष ट्रॉफी – फुटबाॅल C. अझलनशाह चषक – टेबल टेनिस D. डेव्हिड चषक – टेनिस Which of these pairs is wrong?