“The Theory of Everything” हा चित्रपट खालीलपैकी कोणत्या सुप्रसिद्ध भौतिक शास्त्रज्ञाच्या जीवावर आधारित आहे?

A. सर आयझॅक न्यूटन B. स्टीफन हॉकिंग C. अल्बर्ट आईन्स्टाईन D. सी व्ही रमण The movie “The Theory of Everything” is based on the life of which of the following famous physicists?