रिलायन्स पेट्रोलियम कंपनीचा खाजगी मालकीचा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे?

A. महाराष्ट्र B. गुजरात C. मध्यप्रदेश D. गोवा Reliance Petroleum Company’s largest privately owned oil refinery is located in which state?