रेल्वे प्रवाशांना रेल्वे गाड्यांची अचूक वेळ समजवण्यासाठी इस्त्रोने विकसित केलेली ………. हि प्रणाली विकसित केली आहे.

A. ग्लोबल पोझिशिनिंग सिस्टीम B. गगनजिओ पोझिशिनिंग सिस्टीम C. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस D. गगनयान सिस्टीम Developed by ISTRO to inform the railway passengers about the exact timing of the train trains ………. This system is developed.