4 मे रोजी खालीलपैकी कोणता दिवस साजरा केला जातो?

A. आंतरराष्ट्रीय बालदिन B. आंतरराष्ट्रीय योग दिवस C. आंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिन D. आंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस इतरांना वाचवण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या अग्निशामकांचा सन्मान करणे हा त्याचा उद्देश आहे. हा दिवस दरवर्षी 4 मे रोजी साजरा केला जातो.