२२ डिसेंबर हा दिवस देशात राष्ट्रीय गणित दिन म्हणून साजरा केला जातो हा दिवस ………… या गणित तज्ज्ञांचा जन्म दिवस आहे.

A. डॉ. श्रीनिवास रामानुजन B. डॉ. श्रीनिवास वरखेडी C. यापैकी नाही D. डॉ. एस. आर. रंगनाथान 22nd December is celebrated as National Mathematics Day in the country.This day is the birth anniversary of the mathematician ………….