12 जानेवारी हा दिवस भारतात राष्ट्रीय युवक दिन म्हणून साजरा केला जातो तो ……….. यांचा जन्मदिवस आहे.

A. स्वामी विवेकानंद B. स्वामी रामकृष्ण परमहंस C. स्वामी दयानंद सरस्वती D. स्वामी अग्नीवेश 12th January is celebrated as National Youth Day in India and it is the birthday of ………..