लोकसंख्येची घनता……. ने मोजली जाते?

A. देशातील लोकांची संख्या B. देशातील घरांची संख्या C. व्यक्तींची संख्या प्रति वर्ग कि.मी. D. देशाच्या एका जनगणनेपासून ते दुसऱ्यापर्यंतच्या जन्माची संख्या