जगातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान कोणते आहे?

A. यलोस्टोन नॅशनल पार्क B. मानस राष्ट्रीय उद्यान C. कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान D. माऊंट केनिया राष्ट्रीय उद्यान हे राष्ट्रीय उद्यान आता जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान म्हणून ओळखले जाते